Изграждане

“КИО-Иван Узунов” извършва всички дейности, свързани с изпълнението на проекта за озеленяване:

  • почистване на терена
  • моделиране на терена
  • изграждане на водни площи и ефекти;
  • засаждане на растителност
  • изграждане на скални кътове и алпинеуми
  • изграждане на поливни системи
  • затревяване /с тревно семе или чим/
  • други