За нас

Дейността ни стартира през 1990 г. с регистрирането на фирма ЕТ “КИО – Иван Узунов”. През 2002 г. тя е преименувана на “КИО-Иван Узунов” ЕООД, както е известна и досега.”КИО-Иван Узунов” ЕООД е фирма за ландшафтна архитектура с дългогодишен опит, която се занимава с проектиране, изграждане и поддържане на зелени площи, покривно и интериорно озеленяване, търговия и производство на декоративна растителност, съгласуване на проектната документация по част “Паркоустройство и благоустройство” в дирекция “Зелена система” към СО.

Екипът на фирмата е съставен от ландшафтни архитекти с доказан професионализъм във всички сфери от дейността ни.