Проектиране

“КИО-Иван Узунов” изготвя авторски, индивидуални проекти за озеленяване на паркове, частни дворове, обществени зелени площи, туристически обекти, спортни терени, детски паркове.

Изготвя проекти за детски съоръжения и площадки, детайли на малки архитектурни елементи, настилки, подпорни стени, огради, водни площи и ефекти, покривни градини, навеси, алпинеуми и др. Фирмата работи с геодезически фирми, които изготвят проекти за вертикално планиране за нуждите на озеленяването.