Дейности

Проектиране

“КИО-Иван Узунов” изготвя авторски, индивидуални проекти за озеленяване на паркове, частни дворове, обществени зелени площи, туристически обекти, спортни терени, детски паркове.

Изграждане

“КИО-Иван Узунов” извършва всички дейности, свързани с изпълнението на проекта за озеленяване.

Поддържане

“КИО-Иван Узунов” предлага услуги по поддържане на зелени площи, съобразно изготвен манипулационен план.