Проектиране, изграждане и поддържане на зелени площи

Ландшафтна архитектура

Търговия и производство на декоративна растителност

“КИО-Иван Узунов” изготвя авторски, индивидуални проекти за озеленяване на паркове, частни дворове, обществени зелени площи, туристически обекти, спортни терени, детски паркове. Фирмата работи с геодезически фирми, които изготвят проекти за вертикално планиране за нуждите на озеленяването.

“КИО-Иван Узунов” извършва всички дейности, свързани с изпълнението на проекта за озеленяване – почистване на терена; моделиране на терена; изграждане на водни площи и ефекти; засаждане на растителност; изграждане на скални кътове и алпинеуми; изграждане на поливни системи; затревяване и др.

“КИО-Иван Узунов” извършва всички дейности, свързани с изпълнението на проекта за озеленяване – почистване на терена; моделиране на терена; изграждане на водни площи и ефекти; засаждане на растителност; изграждане на скални кътове и алпинеуми; изграждане на поливни системи; затревяване и др.

“КИО-Иван Узунов” предлага услуги по поддържка на зелени площи, съобразно изготвен манипулационен план. Допълнително засаждане на сезонни цветя, корекции на растителни композиции в процес на развитие. Резитби, отсичане на дървета, оформяне на живи плетове и храстови групи.

30 ГОДИНИ КИО – Иван Узунов

Растителност сертифицирана от Асоциацията на производителите на декоративна растителност

Дейността ни стартира през 1991 г. с регистрирането на фирма ЕТ “КИО – Иван Узунов”. През 2002 г. тя е преименувана на “КИО-Иван Узунов” ЕООД, както е известна и досега. “КИО-Иван Узунов” ЕООД е фирма за ландшафтна архитектура с дългогодишен опит, която се занимава с проектиране, изграждане и поддържане на зелени площи, покривно и интериорно озеленяване, търговия и производство на декоративна растителност, съгласуване на проектната документация по част “Паркоустройство и благоустройство” в дирекция “Зелена система” към СО.

Екипът на фирмата е съставен от ландшафтни архитекти с доказан професионализъм във всички сфери от дейността ни.

kyo.gardens@gmail.com

02/943 79 49

НОВИНИ

Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19